Prirodni zub je vrlo vrijedan i treba ga spasiti kad god je moguće. Zub sa upalom između korjenova nije moguće spasiti, barem po službenoj dentalnoj medicini danas.

            Na sreću, medicina napreduje, pa tako i dentalna medicina. Ovdje prikazujemo jedan vrlo zahtjevan slučaj upale između korjenova zuba koja je uspješno riješena novom metodom dr. Beusa.

             Pacijent se javio Alpha Dental Klinici sa zahtjevom da se zub spasi. Njegov doktor dentalne medicine mu je rekao da se zub mora izvaditi. Zub je lagano bolio, ali glavni problem bila je svakodnevna pojava gnoja koji je pacijent sam istiskao. To nikako nije prestajalo, a nije htio vaditi zub.

             RVG slika je pokazala obilnu upalu između korjenova zuba i veliko uništenje koštanog tkiva.

Upala između korjenova (crna boja)

         Prvo smo se odlučili za dugu endodontsku terapiju (vađenje živca i liječenje zuba). Napredak se lako može vidjeti na RVG slici 2.

Zub u toku liječenja

            Naravno, endodontska terapija ima svoje granice i nije riješila osnovni problem, a to je upala između korjenova zuba. Taj problem je dr. Beus odlučio riješiti kirurški, novom metodom koja je tada prvi puta primijenjena.

Intra operational photos

           Operacija je bila potpuni uspjeh. Uz primjenu PRF ALPHA dobivenog iz pacijentove krvi, i mineralnog materijala za stvaranje nove kosti – postigli smo obnavljanje kosti tamo gdje je nestala. Bakterijska upala je potpuno uništena.

            To je jasno vidljivo na RVG slici 2 godine nakon operacije, vidi se zadovoljavajuća regeneracija kosti u svim područjima, pa i između korjenova zuba. Crno područje na slici je postalo sivo područje, što znači stvaranje novog koštanog tkiva.

Stvaranje nove, zdarve kosri (regeneracija - sivo područje)

            Zub je izgledao ovako 2 godine nakon operacije, a tako izgleda i danas. Pacijent se osjeća odlično i nema nikakvih problema.

             Ovo je slučaj iz 2017. godine. Tada nam je trebalo 2 mjeseca terapije da postignemo ovaj rezultat.

             Danas bi taj rezultat postigli za puno kraće vrijeme. Usavršili smo i Koncept Alpha Centrifuge, tako da bi dobili PRF ALPHA koji je kvalitetom neusporedivo bolji i to bi skratilo liječenje. Pomoću Koncepta Alpha Centrifuge, PRF ALPHA koji danas dobijamo iz krvi ima puno veći postotak zdravih krvnih stanica koje bi još brže i uspješnije uništile bakterije.

             Ovo je prvi put u Hrvatskoj (a i u EU, barem koliko smo mi uspjeli saznati) da je netko uspješno izveo i dokumentirao ovakav kirurški postupak.