Dr. Branimir Beus

 • Jedan on najboljih 3% studenata svih vremena Stomatološkog Fakulteta u Zagrebu sa prosjekom ocjena 4.7. Nikada nije pao ispit na Stomatološkom Fakultetu
 • Osnovao je Alpha Dental Kliniku 2003. godine. Ima više od 20 godina iskustva na polju dentalne implantologije i kirurgije
 • Izumitelj Beus mikro-frakturne tehnike za ugradnju implantata u vrlo usku kost
 • Izumitelj Koncepta Alpha Centrifuge i PRF ALPHA
 • Specijalnost su mu dentalni implantati i oralna kirugija

Dr. Ivana Miletić Brkan

 • Diplomirala je na Stomatološkom Fakultetu u Zagrebu sa prosjekom ocjena od 4.5
 • Radi u Alpha Dental Klinici od 2005, ima više od 18 godina iskustva sa implantatima, dentalnom protetikom i svim estetski zahtjevnim situacijama
 • Autoritet na području estetske stomatologije, izbjeljivanja zubi i svih estetskih postupaka
 • Specijalnost su joj estetski radovi – krunice, mostovi i ljuskice od čiste keramike ili cirkona
 • Srce i pokretački motor Alpha Dental Klinike

Srđan Ijačić

 • Šef laboratorija i glavni dentalni tehničar Alpha Dental Klinike
 • Više od 25 godina radnog iskustva
 • Specijalizira se za rad na CAD/CAM sustavima za stomatološku protetiku na implantatima

Loredana Zuban

 • Dentalni asistent i medicinska sestra
 • Posjeduje i zvanje Fizioterapeuta, što je jako korisno u liječenju poremećaja čeljusnog zgloba

Ivan Pelja

 • Dentalni asistent i medicinski tehničar
 • Izvanredan kirurški asistent, posebno u vrlo zahtjevnim operacijama maksilarnog sinusa i nadogradnje (augmentacije) kosti

Marija Buotić

 • Studentica četvrte godine Stomatološkog Fakulteta u Splitu
 • Priprema i edukacija za ispravan rad mora početi rano, po mogućnosti i prije završetka Fakulteta

Ezriana Zabdelin

 • Administrator u našoj klinici
 • Diplomirala je Socijalni Rad na UI univerzitetu u Jakarti
 • Naše međunarodno pojačanje iz Indonezije

Zrinka Zlatar

 • Izvanredna dentalna tehničarka na polju estetike
 • Sposobna je riješiti i najzahtjevnije estetske probleme
 • Specijalizira se za cirkonske i keramičke krunice, mostove i ljuskice
 • Više od 25 godina radnog iskustva

Nila Botić

Dentalna tehničarka

Tanja Ijačić

Dentalna tehničarka

Ana Smeh

Dentalna tehničarka

Ivona Radić

Dentalna tehničarka

Rozario Papak

Dentalni tehničar

Dina Kukoč

Dentalna tehničarka