I-PRF ALPHA (Injektibilini Platelet-Rich Fibrin Alpha) je rezultat vlastitih inovacija Alpha Dental Klinike. To je preparat premium kvalitete koji se dobiva obradom (centrifugiranjem) pacijentove krvi. Po kvaliteti, ne postoji nijedan drugi krvni preparat (PRP, ACP, PRGF, I-PRF itd.) koji je bolji od I-PRF ALPHA. Nigdje na svijetu, bez obzira na cijenu.

      Kvaliteta svakog krvnog preparata se mjeri količinom živih i neoštećenih stanica. I-PRF ALPHA ima najveći postotak živih i neoštećenih stanica uopće moguć danas, bilo gdje na svijetu.

A - Zdrave stanice

B - Stanice oštećene vibracijama i trešnjom

      I-PRF ALPHA ne sadrži nikakve kemikalije, antikoagulanse ili kemijske aktivatore. Potpuno je siguran za sve primjene i nema nikakvih zdravstvenih rizika. U preparatu su samo sastojci koje dobijamo iz krvi pacijenta, tako da nema nikakvih mogućnosti alergijske reakcije ili drugih nuspojava.

      Tretman je bezbolan, u području lica koristi se anestetska krema, a i bez nje bolovi su minimalni i lako izdrživi. Učinci nisu trenutačni, aktiviraju se prirodni regenerativni mehanizmi tijela i djelovanje je postupno, ali sigurno.

        I-PRF ALPHA je razvijen kao rezultat Koncepta Super-Stabilne Centrifuge. Bez tako kvalitetne centrifuge, mogli bi dobiti samo krvni preparat obične, a ne premium kvalitete.

        Proces počinje vađenjem male količine pacijentove krvi. Nakon toga, ta krv se obradi procesom centrifugiranja kako bi se razdvojila na sastavne dijelove (razne skupine stanica). Uzimamo samo one stanice koje potiču regeneraciju tkiva (matične stanice, trombociti i leukociti u točno određenom omjeru). Stanice ubrizgamo tamo gdje je potrebno. I to je to.

 I-PRF ALPHA ima 3 područja primjene:

 1. LICE – Pomlađivanje i regeneracija kože lica (može se kombinirati sa hijaluronskim filerima)
 2. ORTOPEDSKA PRIMJENA – tretman protiv sportskih ozljeda
 3. ĆELAVOST (ALOPECIJA) – za ponovni ili jači i gušći rast kose

     Bez obzira na područje primjene, žive i neoštećene stanice rade ono što trebaju. Potiču regeneraciju i stvaranje novog tkiva, djeluju protiv upale i pomlađuju ono područje gdje su dovedene.

     Mrtve ili oštećene stanice potiču samo upalu i katabolizam (razgradnju) tkiva. A trešnja i vibracije centrifuge uzrokuju oštećenje ili smrt stanica iz krvi.

        Upravo je zato razvijen Koncept Super-Stabilne Centrifuge.

      Osim toga, u toku učenja i testiranja u razvoju I-PRF ALPHA, razvili smo i vlastite protokole centrifugiranja krvi. Ne koristimo uvijek isti protokol centrifugiranja krvi, nego se protokol i sastav I-PRF ALPHA individualno prilagođava svakom pacijentu. Ovisno o dobi pacijenta, stupnju sportske ozljede ili dubini bora, sastav se uvijek individualno određuje za svakog pacijenta.

     Pacijenti nas često pitaju dali je to tretman „krvnom plazmom“. Kad se govori o tremanu krvnom plazmom , danas  se obično misli na PRP/ACP metodu.

      I-PRF ALPHA nije PRP/ACP. Oba preparata se dobivaju iz krvi, ali ima puno razlika.

      I-PRF ALPHA je znatno poboljšana, premium verzija PRP/ACP.

I-PRF ALPHA

 • Koncept Super-Stabilne Centrifuge
 • Nema antikoagulansa ili kemikalija
 • Individualno prilagođen sastav
 • Trombociti i faktori rasta, Leukociti (u točno doziranoj količini), Matične stanice Trombociti i faktori rasta i očuvani fibrinski matrix
 • 2 doze su uključene u cijenu (3.5 – 5 ml)

PRP/ACP

 • Standarna tvornička centrifuga
 • Obično se koristi antikoagulans, ACD i aktivator (trombin)
 • Uvijek isti protokol centrifugiranja (1500 okr / 5 minuta)
 • Trombociti i faktori rasta
 • 1 doza (2 - 2,5 ml)

       Dr. Beus je i sam sebe tretirao sa I-PRF ALPHA u našoj klinici, za ozljedu duge glave bicepsa brachii koja ga je mučila 8 mjeseci. Čak i bez aplikacije sa ultrazvukom, dobili smo 80% poboljšanje nakon samo 4 tjedna od tretmana. A pravi rezultati se vide 3-6 mjeseci nakon tretmana, kada tkivo ima vremena za regeneraciju.

       Po potrebi, tretman se može i ponavljati do 5 puta, u razmaku 3 – 5 tjedana (obično je 1 – 3 puta sasvim dovoljno).